grflu_hylla

Den grå flugsnapparen bor gärna i en bohylla under ett utskjutande tak.

 Jag har också fått koltrast att bygga i denna hylla men då ovanpå sargen.

grflu_ungar

Denna kull av grå flugsnappare har jag ringmärkt men vid

fototillfället var bara 2 av pu