Jag fick en mycket intressant och spännande beställning på 10 st fågelholkar. Eller lådor till fåglar kanske man skall kalla dem för de har måtten 400x400x800. Lådorna skall sättas upp inomhus i lador och ladugårdar och är avsedda för den sällsynta tornugglan som endast sporadiskt visar sig i landet. 5 st av lådorna hämtades i december och 5 st hämtades idag. Samtidigt fick jag en ny beställning på 10 st lådor för leverans till hösten. Det här är ett projekt som jag kommer att följa med spänning!
Senast det ringmärktes en kull tornugglor i landet var år 2003.
 
holkjobb_tornuggla Här är lådan under tillverkning. Öppningen till vänster är ingångshål och den andra är ett inspektionshål som skall täckas med ett lock. Lådan har en mellanvägg och bokammaren är den till höger. I botten av lådan lägger man kutterspån eller hö. Även ett tak skruvas fast på lådan innan den är klar att sättas ut.
ko-stall Här är en av lådorna på plats i en ladugård. Korna avger värme som tornugglan får nytta av.
tornuggla1 Tornuggla (Tyto alba) © Felix Heintzenberg